Η Λέσχη μας

Η Ανεμολέσχη Αθηνών είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Έχει περί τα 2.500 μέλη και περίπου 250 από αυτά είναι ενεργά. Τα μέλη μας αφιλοκερδώς εκπαιδεύουν, ρυμουλκούν, συντηρούν όλο το υλικό μας, καθαρίζουν τα υπόστεγα κλπ.

Η βάση της Ανεμολέσχης είναι το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Τατοΐου. Παράλληλα, παράρτημα της σχολής και το αεραθλητικό μας τμήμα, δραστηριοποιούνται και στο αεροδρόμιο τις Κωπαϊδας, από όπου πραγματοποιούνται πτήσεις επιδόσεων.
Ελάτε να πετάξετε μαζί μας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Εγγραφή Μέλους

Μέλος της Λέσχης μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την Ανεμοπορία, αρκεί να συμπληρώσει την αντίστοιχη αίτηση εγγραφής και να έχει μαζί του 2 φωτογραφίες ταυτότητας. Το κόστος εγγραφής είναι 30€ και η ετήσια συνδρομή 50€.

Εκπαιδευτική σειρά

Για να πετάξει κανείς “ΜΟΝΟΣ” είναι απαραίτητο (από την Υ.Π.Α.) να ενταχθεί σε μια εκπαιδευτική σειρά. Η διάρκεια πτητικής εκπαιδεύσεως εξαρτάται κυρίως από την συχνότητα προσελεύσεως του εκπαιδευόμενου και συνήθως διαρκεί 4 έως 10 μήνες.

Το συνολικό κόστος εκπαιδεύσεως είναι της τάξεως των 4.000 ευρώ. Αιτήσεις συμμετοχής στην σειρά υπάρχουν στη Λέσχη και πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος
  • 2 φωτογραφίες
  • Συγκατάθεση του κηδεμόνα για τους κάτω των 18 ετών (επικυρωμένη από την Αστυνομία). Έντυπο συγκατάθεσης κηδεμόνα διατίθεται στα γραφεία της ΑΝΛΑ.
  • Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου τουλάχιστον και
  • 150€ που καλύπτει το κόστος θεωρητικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει το βιβλίο “ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑ” και όλα τα άλλα βοηθήματα της εκπαίδευσης, τα αναγκαία παράβολα, χαρτόσημα κλπ.

Κόστος Πτήσεων

Ρυμούλκηση στα 2000 πόδια:
60 € για τα μέλη που βοήθησαν και στην αρχή και στο τέλος των ημερήσιων εργασιών, 65 € για τα μέλη που βοήθησαν μόνο στην αρχή ή μόνο στο τέλος και 70 € για τα υπόλοιπα μέλη.

Πτήσεις επισκεπτών: 90 €

Πτήσεις VIP: 120 €

Feet
Euro
V.I.P.