Τρία Grob G-103A Twin II Acro

Blanik L-23 (SX-140)

Diamond HK36 Super Dimona

DG-100

Δύο Jantar Standard 2

Και ένα Maule για να μας απογειώνει!