Πρόγραμμα: https://anla.gr/flight-program/program.pdf Καιρός: https://windfinder.com/weatherforecast/tatoi_airport

Οι παρακάτω έχουν δηλώσει παρουσία (Για τις επόμενες 2 βδομάδες):